Multiple Blue Rings

כיצד להשתמש במכשיר הורטיקה

הטיפול עם המכשיר מחולק לשני שלבים - שלב ראשון טיפול במצב 'טבעת' בלבד ושלב שני במצב 'טבעת + רצועת פד'

לוח מכוונים

Blue Rings

טבעת

Blue Rings

רצועת פד

Blue Rings
Multiple Blue Rings

הטיפול עם המכשיר נעשה בישיבה. בחר מקום נוח ושקט לטיפול ללא הפרעות.

מומלץ להכין בהישג יד את בקבוק הג'ל ומגבת ידיים.

תחילה מרח כמות נדיבה של ג'ל סביב האיבר (אין צורך למרוח על העטרה / הכיפה).

לאחר מריחת הג'ל, יש להכניס את האיבר אל תוך הטבעת. 

Flight Path

פתח את הידית להרחבת הטבעת, הכנס את האיבר עד שיהיה צמוד לבטן, אז החזר את ידית הפתיחה למקומה.

(3) לחץ על כפתור האנרגיה (חיווי משולש כחול יידלק, וחיווי הגלים הלבנים צריך להידלק באופן רציף)

כפתור הדלקה

Off-White Arrow

1

שינוי עוצמה

Off-White Arrow

2

Off-White Arrow

הפעל אנרגיה

3

(1) הפעל את המכשיר (שים לב שמצב RING דולק) (2) בחר בעוצמה הכי נמוכה (מקש -)

בכל פעם שהנורה הלבנה כבה, יש להתקדם עם המכשיר 1 ס"מ קדימה.

חזור  על הפעולה עד סיום הסשן  (כ-15 דק' שהאור הלבן דלק),  אז יופיע הבהוב ורטט.

בסיום הסשן הראשון (RING), המכשיר יעבור למצב RING+PAD.  שב על ראש רצועת הפד, כך שיהיה צמוד לאיזור הפרינאום (בין שק האשכים לפי הטבעת).

חבר את רצועת הפד לחיבור המגנטי בתחתית המכשיר והמשך לטפל במשך כ-15 דק' נוספות של אור לבן.

Blue Rings

שים לב, בסיום הטיפול הקפד על ניקוי והמכשיר ושטיפת הטבעת בכדי למנוע התקשות של הג'ל בין החלקים.

Level 2

יש לטעון את המכשיר לאחר הטיפול ולאחסן באריזתו המקורית

Blue Rings