רישום אחריות

על מנת להחיל את האחריות על המוצר שרכשת, יש להירשם עם המספר הסידורי של המוצר.

אחריות Vertica
נגישות